Aangenaam

Aangenaam

Sinds dit schooljaar zijn wij de nieuwe directie van het Reynaertcollege. Lies Meesen- Deburchgraeve, directeur en Coen Raas rector. Lies, was al bekend als teamleider, Coen is dit schooljaar nieuw begonnen (de jaren ervoor was hij werkzaam op het Ostrea Lyceum in Goes). Het was even wennen maar inmiddels is dat écht wel achter de rug. De 1e periode is er kennisgemaakt met de school, de medewerkers, de leerlingen, de MR, de oudervereniging en andere relaties rondom de school. Helaas neemt Corona veel tijd van ons in beslag; het aanpassen van de organisatie en het onderwijs zorgt helaas opnieuw voor gedoe. Nog afgelopen week moesten we flink schakelen als gevolg van de zogenaamde harde ‘lockdown’. We willen u daarom bedanken voor het geduld en het vertrouwen dat we ontvangen. Het is op de 1e plaats voor de leerlingen opnieuw een verschrikking om opnieuw beknot te worden in hun vrijheden, hun ontwikkeling en ook hun sociale leven. Ook voor de docenten is het intensief en wordt er veel gevraagd van ieders veerkracht. Bewonderenswaardig! Onlangs is bekend geworden dat examenleerlingen gelukkig opnieuw op een wat versoepelde slaag-zak regeling mogen rekenen aan het eind van dit schooljaar. U en de examenleerlingen worden hierover binnenkort per brief/ mail verder en concreter geïnformeerd door de examencommissie. Dit schooljaar gaan we nieuwe plannen maken (deze nieuwsbrief is er één van).  Ouders, leerlingen en docenten krijgen de gelegenheid om hierin mee te doen. Wordt vervolgd! We wensen u veel plezier met het lezen en/of bekijken van deze 1e nieuwsbrief. Er volgen er dit schooljaar nog drie (vóór de schoolvakanties).