Centraal examen (CE) tweede tijdvak vmbo

18 juni 2024 t/m 25 juni 2024