Menu

Profielwerkstuk

Elke leerling in de bovenbouw maakt, als een soort meesterproef, samen met een andere leerling een profielwerkstuk. Dit is een werkstuk over een onderwerp uit minimaal één vak uit het gekozen profiel. Uitgebreide informatie over het profielwerkstuk krijgt een leerling in december van het vooreindexamenjaar (5 vwo) tijdens de OSB-les van de mentor.

Na het kiezen van een onderwerp en het samenstellen van de duo’s starten leerlingen in februari met het werkstuk. Vakdocenten treden op als begeleider en met deze persoon worden concrete afspraken gemaakt over onderwerp, planning en contactmomenten. Het profielwerkstuk behoort afgerond te zijn vóór april van het eindexamenjaar.

De beoordeling van het profielwerkstuk gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier. Het behaalde cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer.