Menu

Informatie voor examenleerlingen

Studiefinanciering:Voor informatie over studiefinanciering wil ik jou en je ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor het volgen van de WEBINAR van DUO. Voor de laatste stand van zaken mbt de studiefinanciering is het sterk aan te raden! deze webinar bij te wonen. De uitnodiging verloopt via mail.

Het kiezen van een studie: Ga je aan de slag met je studiekeuze? Gebruik de onderstaande checklist om niets te vergeten!

Ook voor het inschrijven met studielink kan je hieronder info terug vinden! Bekijk deze informatie goed.

Een mooi overzicht is ook terug te vinden in de studiekeuze-special.

Voor belangrijke informatie over het verloop van je examenjaar, reglementen, slaag-zak regeling, profielwerkstuk enz., verwijs naar de onderstaande hand out. Lees deze aandachtig door!

Bijlagen