Menu

Maatschappelijke stage

Leerlingen op het Reynaertcollege lopen een maatschappelijke stage, ook al is de maatschappelijke stage op termijn landelijk niet meer verplicht.

Om je heen kijken leert dat een individuele bijdrage aan een prettige leefomgeving belangrijk is. Het Reynaertcollege heeft een convenant afgesloten met de Gemeente Hulst en Hulst voor Elkaar om de komende vijf jaar de maatschappelijke stage voort te zetten. Vrijwilligerswerk zorgt namelijk nog altijd dat vele handen licht werk maken!

Praktisch

  • Leerlingen van het vmbo moeten 20 uren stage doen.
  • Mevrouw Zaman en mevrouw De Roek vormen ons Mas-Team.
  • Op de site www.jijbenteenkei.nl kun je een groot aanbod stageplaatsen en alle informatie hierover vinden. Je mag natuurlijk ook altijd zelf een stage zoeken of bedenken.
  • Denk er dan wel aan dat je eerst op school vraagt of deze voldoet aan de eisen van MaS. Leg je stage voor aan een van de MaS-medewerkers.
  • Ook hulp op school bij allerlei activiteiten kunnen meetellen voor MaS. Voor informatie hierover kun je terecht bij mevrouw Zaman of bij mevrouw De Roek.
  • Vanaf 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht. Wie geen stage heeft gedaan, ontvangt geen diploma.