Menu

Wie is wie op het VMBO?

Sectordirecteur
Dhr. E. van Driessche
dri@reynaert.nl

Teamleider onderbouw basis – en kaderberoepsgerichte leerweg en zorgklassen
Dhr. A. Vreugde
vre@reynaert.nl

Teamleider bovenbouw basis –en kaderberoepsgerichte leerweg
Dhr. B. de Groot
gro@reynaert.nl

Teamleider theoretische leerweg
Mevr. L. Deburchgraeve
deb@reynaert.nl

Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Maatschappelijk werk
Mevr. A. de Rijcke
rye@reynaert.nl

Reiscoördinator
Dhr. C. de Waal
dwl@reynaert.nl