Menu

Wie is wie op het VMBO?

Sectordirecteur
Dhr. E. van Driessche
dri@reynaert.nl

Teamleider onderbouw basis– en kaderberoepsgerichte leerweg en zorgklassen
Dhr. A. Vreugde
vre@reynaert.nl

Teamleider theoretische leerweg + bovenbouw basis– en kaderberoepsgerichte leerweg
Mevr. L. Deburchgraeve
deb@reynaert.nl
Dhr. M. Leijte
ley@reynaert.nl 
  
Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Maatschappelijk werk
Mevr. L. van der Huls
rye@reynaert.nl

Reiscoördinator
Dhr. C. de Waal
dwl@reynaert.nl