Menu

Wie is wie op het VMBO?

Directeur
Dhr. E. van Driessche
dri@reynaert.nl

Teamleider onderbouw basis– en kaderberoepsgerichte leerweg en zorgklassen
Dhr. A. Vreugde
vre@reynaert.nl

PL. directeur vmbo en
Teamleider bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg
Mevr. L. Deburchgraeve
deb@reynaert.nl

Coördinator bovenbouw vmbo theoretische leerweg
Dhr. M. Leijte
ley@reynaert.nl 

Coördinator bovenbouw vmbo basis en kader
Dhr. M. Van den Bussche
bus@reynaert.nl 

Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Maatschappelijk werk
Mevr. L. Nobus
nbs@reynaert.nl

Reiscoördinator
Dhr. C. de Waal
dwl@reynaert.nl