Menu

Wie is wie op het VMBO?

Directeur
Mevr. L. Meesen - Deburchgraeve
deb@reynaert.nl 

Teamleider onderbouw basis– en kaderberoepsgerichte leerweg en zorgklassen
Dhr. A. Vreugde
vre@reynaert.nl

Teamleider bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg
Dhr. M. Leijte
ley@reynaert.nl 

Coördinator bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg
Dhr. M. Van den Bussche
bus@reynaert.nl 

Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Maatschappelijk werk
Mevr. J. Tichelman
jti@reynaert.nl 

Reiscoördinator
Dhr. C. de Waal
dwl@reynaert.nl