Menu

Projecten in klas 1 en 2

Brugklasshow

In de onderbouw van vmbo BK werken we regelmatig met projecten. Dit betekent dat we vanuit verschillende vakken met hetzelfde thema aan de slag gaan. In de brugklas starten we vrijwel meteen na de start met een groots project: DE BRUGKLASSHOW. Iedere klas gaat aan de slag met twee eigen liedjes. De teksten worden vaak geschreven door mentoren. De muziekdocenten verzinnen er leuke melodieën bij. Tijdens verschillende lessen worden de liedjes ingestudeerd en is er ook veel aandacht voor de uitbeelding en de aankleding van het decor. Tijdens twee voorstellingen voor ouders en andere familie worden de liedjes op het podium uitgevoerd met begeleiding van een live band.

Kerstproject

Een week voor de kerstvakantie beginnen de brugklassen BK aan het KERSTPROJECT. Ieder vak gaat met dit thema aan de slag. Er worden ook dingen gemaakt en er zijn workshops bloemschikken, waarbij je leert een mooi kerststuk te maken.

De Stad

Vanuit het vak mens&maatschappij gaan we aan de slag met het project DE STAD. Er wordt een vergelijking tussen heden en verleden gemaakt. Hierbij gaan we op excursie naar Gent. In spelvorm worden in de oude binnenstad allerlei opdrachten uitgevoerd. Met de tweedejaars BK doen we dit in de binnenstad van Middelburg.

Wereldoorlog

In mei gaan we aan de slag met het thema WERELDOORLOG. Aan de hand van allerlei praktische opdrachten wordt dit thema behandeld. Het jaar wordt voor de brugklassers afgesloten met het thema WATER. We gaan op bezoek bij de waterzuivering, doen allerlei proefjes met water en gaan ook de biotopen in de buurt van de school onderzoeken naar alles wat er groeit en leeft in het water.

En verder...

De tweedejaars BK werken in april en mei aan een groot project: ONDERNEMEN. Het is de bedoeling dat ze zelf kleine ondernemingen vormen en proberen hun producten te verkopen. Het tweede leerjaar wordt afgesloten met het project OP SURVIVAL. Aan de hand van allerlei praktische opdrachten leer je hoe je moet overleven. Zo leer je o.a. knopen leggen, kompas en kaart lezen, ehbo, eetbare planten ontdekken etc. Kortom: in de onderbouw BK kun je bepaald niet stilzitten.