Identiteit

Het Reynaertcollege komt voort uit een katholieke traditie en handelt vanuit deze identiteit. Kernbegrippen zijn daarbij inspiratie, delen en binden. Wij willen leerlingen inspireren door een voorbeeld te zijn in zowel het hanteren van normen en waarden als in het nieuwsgierig zijn naar zowel kennis als ‘de ander’. De individualisering van onze maatschappij zorgt ervoor dat wij ons vanuit dat perspectief moeten blijven richten op onze leerlingen, rekening houdend met hun individuele behoeften en achtergronden. Hierdoor geïnspireerd willen wij een scholengemeenschap vormen die in de organisatie en uitvoering van haar onderwijs kenbaar maakt dat inspiratie de basis is voor persoonlijke ontwikkeling: we willen leerlingen inspireren in hun leren en in hun groei naar volwassenheid. Leerlingen (leren) inspireren kunnen we slechts doen vanuit onze eigen inspiratie en gedrevenheid: door daadwerkelijk betrokken te zijn, ons verantwoordelijk te (kunnen) voelen en oog te hebben voor de totale ontwikkeling van de leerling als mens.

Een katholieke school moet zich inspannen om ‘te binden’, door o.a. met een open houding duidelijk te maken dat er recht gedaan wordt aan individuele behoeften binnen het totaal van een gemeenschap. Dat betekent in de praktijk dat iedereen zich welkom moet voelen en dat er vanuit een respectvolle houding aandacht en zorg voor elkaar is.