Verstrekking Paracetamol

Met het onderstaande formulier geeft u het Reynaertcollege toestemming om een paracetamol te verstrekken, indien uw kind hierom vraagt.