Vergaderdata

De  vergaderdata voor schooljaar 2022-2023:

  • 13 september 2022 Algemene Leden Vergadering, start 19.30 uur personeelskamer locatie Gildenstraat.
  • 03 november 2022
  • 15 december 2022
  • 19 januari 2023
  • 23 maart 2023
  • 11 mei 2023
  • 22 juni 2023