Vergaderdata

De  vergaderdata voor schooljaar 2020-2021:

  • 5 november 2020
  • 7 januari 2021
  • 11 maart 2021
  • 20 mei 2021
  • 15 juli 2021 (reservedatum)