Vergaderdata

De  vergaderdata voor schooljaar 2021-2022:

  • 23 september 2021 Algemene Leden Vergadering, start 19.30 uur personeelskamer locatie Gildenstraat.
  • 11 november 2021
  • 13 januari 2022
  • 17 maart 2022
  • 19 mei 2022
  • 14 juli 2022 (reserve datum)