Statuten

In de onderstaande bijlage treft u de statuten en notulen van de vergaderingen van de Oudervereniging van het Reynaertcollege aan.