Ouderbijdrage en WIS collect

Ouderbijdrage

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest. Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Reynaertcollege houdt zich aan de wet.

Dat betekent dat:

 1. Kosten voor lesmaterialen voor de school zijn
 2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen voor de ouders zijn
 3. Overige kosten een vrijwillig karakter hebben
 4. We daar waar nodig kosteloze alternatieven bieden

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Overige kosten

 

 

 

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd

De bedragen die voor het schooljaar 2021-2022 van kracht zijn, vindt u in de bijlage.

Onder bepaalde  voorwaarden en afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk om via Stichting Leergeld een aanvraag te doen voor een vergoeding. Nadere informatie is te krijgen via www.leergeld.nl

WIS Collect

Het Reynaertcollege gebruikt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage, meerdaagse schoolreizen etc. WIS Collect, een online facturatie- en betaaldienst, waarmee onderwijsinstellingen de facturatie van schoolkosten kunnen afhandelen. Klik hier voor meer informatie.