Ouderbijdrage en WIS collect

Schoolbijdrage

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest. Er zijn vier soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Reynaertcollege houdt zich aan de wet.

 

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Informatiedragers

Categorie IV

 

 

 

 

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Kosten profielopleiding
 • Bijzondere schoolactiviteiten

 

De wet geeft aan dat:
1. Kosten voor lesmaterialen (categorie I) voor de school zijn;
2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen
(categorie II) voor de ouders zijn;
3. Overige kosten (categorie IV) een vrijwillig karakter hebben;

De Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage die per 1 augustus 2021 van kracht is geeft aan dat scholen om een bijdrage voor reizen, excursies en activiteiten mogen vragen maar dat ouders niet verplicht kunnen worden deze te betalen. Een alternatief programma aanbieden voor leerlingen wiens ouders/verzorgers niet betaald hadden mag niet meer. De school moet dan zelf de kosten die niet zijn afgedekt door een ouderbijdrage betalen. De school loopt dus bij alles wat buitenom de lessen wordt georganiseerd een financieel risico. Dat risico is in zijn totaliteit groot in omvang en daarom is een bijdrage van ouders/verzorgers noodzakelijk om reizen en excursies aan te kunnen blijven bieden.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving wordt aan ouders/verzorgers gevraagd of ze bereid zijn de factuur voor een reis of excursie te betalen. Wanneer ze hierop ‘ja’ antwoorden zullen ouders/verzorgers ook gehouden worden aan het betalen van de factuur. Voor bedragen hoger dan 100 euro is het mogelijk in termijnen te betalen. Wanneer blijkt dat meer dan 20% van de ouders/verzorgers niet bereid is de factuur voor een meerdaagse reis te betalen, wordt de reis gecanceld.

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd

De bedragen die voor het schooljaar 2021-2022 van kracht zijn, vindt u in de bijlage.

Onder bepaalde  voorwaarden en afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk om via Stichting Leergeld een aanvraag te doen voor een vergoeding. Nadere informatie is te krijgen via www.leergeld.nl

WIS Collect

Het Reynaertcollege gebruikt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage, meerdaagse schoolreizen etc. WIS Collect, een online facturatie- en betaaldienst, waarmee onderwijsinstellingen de facturatie van schoolkosten kunnen afhandelen. Klik hier voor meer informatie.