Menu

Ouderbijdrage


Onderstaand vindt u de diverse documenten behorende bij de ouderbijdrage.

Het Reynaertcollege gebruikt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage, meerdaagse schoolreizen etc. WIS Collect, een online facturatie- en betaaldienst, waarmee onderwijsinstellingen de facturatie van schoolkosten kunnen afhandelen. Klik hier voor meer informatie.