Menu

Begeleiding

 

 

      

Naast de begeleiding die gericht is op het onderwijs biedt het Reynaertcollege ook andere vormen van begeleiding.

 

Mentoraat

De mentor is een vakdocent met een speciale taak. Hij is goed op de hoogte van zaken die belangrijk zijn voor de leerlingen in die klas. Hij is voor leerlingen van de klas het eerste aanspreekpunt en het steunpunt in de school. Hij is de vraagbaak en praatpaal voor zijn leerlingen. De mentor treedt op als bemiddelaar wanneer leerlingen met docenten of onderling een conflict hebben. De mentor begeleidt zijn klas ook bij buitenles activiteiten, bijvoorbeeld bij excursies. Omdat de mentor de leerlingen het beste kent is hij de aangewezen persoon om contacten te onderhouden met de ouders/verzorgers en leiding te geven aan rapportvergaderingen. Daarnaast steunt hij de decaan bij de studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie van de leerlingen van zijn klas.

 

De remedial teacher

Indien bij een leerling een leerstoornis is vastgesteld, is vaak individuele hulp nodig om hiermee om te leren gaan. De hulp kan geboden worden door iemand die in dienst is van de school of door een externe remedial teacher. De externe remedial teacher moet door de ouders zelf bekostigd worden.

 

Het zorgteam

Leerlingen die in de knoop zitten met zichzelf, of die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, kunnen een beroep doen op een van de leden van het zorgteam. De leden van het zorgteam hebben een 'luisterend oor' en geven advies hoe verder te handelen.

 

Het sociaal medisch team (SMT)

Indien nodig kunnen leden van het zorgteam ook een beroep doen op het SMT. Dit bestaat uit een jeugdarts en een jeugdhulpverlener. Zij kunnen advies geven bij de begeleiding van een leerling door het zorgteam. Ook kan het voorkomen dat zijzelf door middel van gesprekken kortdurend hulpverlenen. Zonodig verwijzen zij door naar andere vormen van (jeugd)hulpverlening.

 

De jeugdverpleegkundige

Vanuit de GGD komt de jeugdverpleegkundige elk jaar op het Reynaertcollege. Zij nodigt alle leerlingen uit een bepaalde leeftijdsgroep uit voor een preventief gezondheidsonderzoek.

 

Ziekteverzuimspreekuur

Voor meer informatie over het ziekteverzuimspreekuur, klik op de onderstaande link.