Menu

Ontwikkeldag 1 april 2021

Op 1 april is er voor het personeel een ontwikkeldag georganiseerd.
Concreet houdt dit voor de leerlingen in dat ze (les)vrij zijn, maar alle geplande toetsen en/of overige gemaakte afspraken gaan wel door.