Menu

Webinars 12 en 14 januari

 

Uw kind zit in groep 8 en gaat mogelijk de overstap naar het Reynaertcollege maken. Wij willen u graag laten zien waarvoor onze school staat en daarom nodigen wij u uit op een van onze digitale voorlichtingsavonden. 

De voorlichtingsavonden vinden plaats op dinsdagavond 12 januari (19.30 tot 20.30 uur) en donderdagavond 14 januari a.s. (19.00 uur tot 20.00 uur). Tijdens het webinar kunt u vragen insturen via de chat. Aansluitend aan het webinar is er nog een mogelijkheid om vragen te stellen in een kleinere setting. We starten om 19.00 uur dan wel 19.30 uur en raden u aan om 10 minuten eerder online te zijn, u belandt dan in de digitale wachtkamer en hoeft verder niets te doen; de informatieavond start vanzelf. 

Om te kunnen inloggen heeft u een link nodig, een link die per avond anders is. Via de basisscholen zijn deze links al verstrekt. Beschikt u nog niet over een link, neemt u dan even contact op met het Reynaertcollege via het volgende mailadres: pml@reynaert.nl. Geef hierbij wel duidelijk aan om welke avond het gaat (12 of 14 januari!). 

Op 28 januari aanstaande vindt onze online Open Dag plaats, ook hierover ontvangt u tijdens de voorlichting meer informatie. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om een van de voorlichtingsavonden bij te wonen.