Menu

Mondkapjes verplicht vanaf 5 oktober 2020

 

Beste leerling, ouder/verzorger,

Om  het risico op besmetting met het coronavirus Covid-19 bij leerlingen en medewerkers binnen de scholen te verminderen, heeft het kabinet op 1 oktober jl.. het dringend advies gegeven aan scholen om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en pauzes. In goed overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad en in afstemming met de andere VO-scholen in de regio, heeft de schoolleiding besloten om dit advies over te nemen en aan te scherpen tot een verplichting.

Dit betekent dat iedereen die in het schoolgebouw aanwezig is (leerlingen, medewerkers, bezoekers) vanaf a.s. maandag 5 oktober een mondkapje dient te dragen en daar zelf zorg voor draagt. Omdat het hier een tijdelijke schoolmaatregel betreft, hebben wij daarvoor een protocol opgesteld. Dit protocol is als bijlage bijgevoegd bij dit bericht. Kort samengevat dragen we de mondkapjes in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties kan het mondkapje af. 

Wij hopen dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan het samen tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus en zodoende de lessen fysiek op school te kunnen blijven aanbieden. We rekenen daarbij op begrip en medewerking van allen.

Met vriendelijke groet,

Peter Winters,
Rector Reynaertcollege.