Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Hrt jaarverslag 2020 van VO Zeeuws-Vlaanderen staat op de website.

Het jaarverslag 2020 van VO Zeeuws-Vlaanderen is gepubliceerd op de website www.vozeeuwsvlaanderen.nl/organisatie/documenten. U vindt daar ook een korte publieksversie van het verslag. De publieksversie geeft in één oogopslag een beeld van de ontwikkelingen in het jaar 2020 en in het bijzonder van het onderwijs in dit uitzonderlijke afgelopen jaar.