Programma laatste schoolweken

Het programma van de laatste schoolweken is als bijlage toegevoegd

ZOMERVAKANTIE VAN ma 26 JULI t/m vrijdag 03 SEPTEMBER 2021
DE SCHOOLLEIDING WENST ALLE LEERLINGEN EEN GOEDE VAKANTIE !