Menu

Uitstel schoolexamens_defKlik op onderstaande link voor de brief die vandaag, 24 maart 2020, is verzonden naar alle betrokken ouders en leerlingen betreffende de schoolexamens.

Deze brief staat ook in het Dossier Corona.