Menu

WhatsAppening: een geslaagde informatieavond

600_logo_whats_appening.png

Afgelopen donderdagavond waren zo’n 70 ouders en andere belangstellenden aanwezig bij een door Hulst voor Elkaar georganiseerde interactieve informatieavond. Na een korte introductie door Rose Mandungu van Hulst voor Elkaar volgende een doordacht stukje theater met voor ouders zeer herkenbare en ook prikkelende situaties.

Jan de Vlieger van Indigo verzorgde daarna een zeer interessante presentatie, waarbij hij de aanwezigen niet alleen informeerde, maar ook adviseerde en soms een serieuze gewetensvraag stelde. Hij wees ook op het recent geïntroduceerde platform www.kwetsbaaronline.nl.

De tweede presentatie werd verzorgd door jeugdagent William van der Bilt. Hij wees vooral op de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met bewijsstukken als het gaat om pesten etc. via sociale media. Ook stipte hij de strafrechtelijke aspecten duidelijk aan.

Na een afsluitend vragenrondje waren de aanwezigen van mening een zinvolle avond bijgewoond te hebben.

600_whatsappening.jpg