Menu

Maak ook gebruik van Mijneindexamen.nlMijneindexamen.nl is een mobiele web app voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.

Mijneindexamen.nl is vanaf nu beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2017-2018.

Op maat
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online.

Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Op mijneindexamen.nl is ook informatie te vinden voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen (met uitzondering van hun rooster, dat is aan hun school). De site bevat ook informatie over de rekentoets.

Veel succes in de voorbereiding op de centrale examens!

Flyer mijneindexamen.nl A5

600_examenflyer_2017.jpg