Data lesvrije dagen en/of dagdelen

Op de website zijn de data van de lesvrije dagen en/of dagdelen toegevoegd.

Op onze website staat onder de rubriek LEERLINGEN de subrubriek Vakanties, feest- en lesvrije dagen.
De schoolvakanties en feestdagen waren hier al vermeld, maar vandaag zijn de lesvrije dagen en/of dagdelen hieraan toegevoegd!

Let wel: lesvrij betekent dat er andere onderwijskundige activiteiten gepland kunnen worden. Denk hierbij aan de afname van toetsen, aan inhaaltijd, sportdagen, de preventiecarrousel, extra FOX-modules,  ...
Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden hierover altijd nog een keer nader geïnformeerd via de teamleiding van hun afdeling door middel van een bericht.
Ook willen we u laten weten, dat de jaarkalender op de website is bijgewerkt tot en met de maand november. Alle zaken die van belang zijn voor de leerlingen zoals activiteiten, inleveren van PWS of akkoordverklaringen etc., afnames van tests, examens, uitstapjes en nog veel meer zijn in deze jaarkalender terug te vinden. Wellicht voor u als ouder ook handig om hiervan op de hoogte te zijn en blijven. Neem regelmatig een een kijkje!