Beschikbaarheid zelftesten Corona voor leerlingen

De zelftesten Corona zijn nog tot aan de kerstvakantie beschikbaar voor de leerlingen en kunnen worden opgehaald bij de voor leerlingen bekende plaats op school.

Zie hieronder de brief die is gezonden naar ouders/verzorgers en leerlingen.