Vuurwerkbrief

De eerste knallen rond de school zijn al even te horen. Als bijlage de brief met de geldende regels rondom het in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk.