Menu

Zorgteam

Zorgteam

Het komt nogal eens voor dat leerlingen met vragen of problemen worstelen, die ze niet zomaar thuis of elders durven te bespreken. Deze problemen kunnen leerlingen tijdens uren op school zodanig bezighouden, dat zij niet goed kunnen functioneren. Het kan helpen om er op school met iemand over te praten in een vertrouwelijke sfeer. Daarom hebben wij op beide locaties een Intern Zorgteam.

Dit zorgteam wordt aangestuurd door de Zorgcoördinator en bestaat uit vier docenten.

Zorgcoordinator:


Gildenstraat


Zoutestraat

 

In noodgeval zijn al deze mensen thuis bereikbaar. Het telefoonnummer kunt u via de receptie van school krijgen.


Het Zorgteam krijgt professionele ondersteuning van Schoolmaatschappelijk werk: