Menu

Radarpistool en remwegmeting


Binnen de natuurkundelessen is er in de hoofdstukken over bewegen aandacht voor begrippen die nauw verweven zijn met verkeer zoals: snelheid, versnellen en vertragen, reactietijd en remweg, kreukelzone. Binnen dit kader is de het de doelstelling een link te leggen met wat leerlingen dagelijks in het verkeer ervaren:

  • de invloed van afleiding, vermoeidheid alcohol- en drugs- en medicijngebruik op de reactietijd,
  • de invloed van snelheid, bandenprofiel, ondergrond, weersomstandigheden, remkwaliteit en massa op de remweg.


Een radarpistool en reactietester kunnen in de lessen worden ingezet.

Bij de onderwerpen licht en spiegels wordt de link gelegd naar het zichtveld (via spiegels) en de dode hoek bij personen- en vrachtverkeer.

Ook bij andere vakken zijn links naar verkeer-gerelateerde onderwerpen. Zo wordt de alcoholbril ook bij de biologieles gebruikt.