Huisregels

Onderstaand treft u de huisregels aan zoals deze gelden op het Reynaertcollege.

De versie huisregels 2022-2023 zal na goedkeuring door de mr zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst!