Menu

Onderwijskundig rapport

Onderstaand treft u het onderwijskundig rapport aan.

P.S.: indien het onderwijskundig rapport niet in te vullen is, dan kan dit liggen aan: 1)    de nog in te schakelen inhoud óf; 2)    aan de beveiligingsinstellingen van macro’s in Word.
Indien het de eerste reden betreft, dan wordt dit weergegeven als in de onderstaande schermprint. Klik op Opties om de inhoud in te schakelen.  

OKR4
Indien het de tweede reden betreft, dan dient de macrobeveiliging aangepast te worden. De handleiding, waarin deze stappen worden beschreven, vindt u hieronder.