Veilig naar school

11 juli 2022

Op maandag 11 juli zijn circa 220 kinderen uit groep 8 op onze school te gast tijdens de jaarlijkse projectdag "Veilig naar school".

Onze toekomstige brugklassers fietsen op deze dag met hun juf/meester van groep 8 via de door de projectgroep geadviseerde route vanuit hun woonplaats naar het Reynaertcollege. In twee sessies worden ze ontvangen in de aula, waar dan een gevarieerd programma klaar staat over verkeersveiligheid en het eigen gedrag op de school-thuis-route. Leerlingen van het Reynaertcollege vrolijken het programma op met zang, muziek en toneel. Het programma duurt circa 1 uur en wordt afgesloten met een glaasje sap en een plakje cake. Daarna fietsen de kinderen met hun juf/meester weer over dezelfde route huiswaarts. De aula is deze dag gesloten voor overige activiteiten.