Menu

Nieuwsflits

Op deze pagina kan je actuele onderwerpen terug vinden.

Voorlichtingsavond voor Havo 4 zal plaatsvinden donderdag 20 september.

Donderdagavond 4 oktober: WEBINAR van DUO-IB groep voor ouders en leerlingen van Havo 5 en Vwo 6. Meld je tijdig aan, zie de uitnodoging in de mail!

Voorlichtingsavond door onze oud leerlingen: Vrijdagavond 5 oktober is wederom onze jaarlijkse voorlichtingsavond door onze oud leerlingen. Voorlopige lijst van voorlichters vind je hiernaast.

Voor informatie over de studiefinanciering verwijs ik naar de WEBINAR!! van de DUO (informatiebeheergroep). Deze zal donderdagavond 4 oktober plaatsvinden. Lees hiervoor de mail die je jullie en jullie ouder(s) hebben ontvangen.