Menu

Begeleiding

Leerlingen krijgen cijfers. Thuis is digitaal te volgen hoe zoon of dochter presteert. Op het Reynaertcollege vinden wij het belangrijk om oog te hebben voor de individuele leerling. Een leerling is méér dan de cijfers op zijn rapport! Het oog hebben voor de individuele leerling uit zich op verschillende manieren. 

Zo bekommert een coach (mentor) zich sterk om de leerlingen uit “zijn” klas en wordt waar nodig een beroep gedaan op andere specialisten. Elke leerling kan een beroep doen op zijn coach. De coach gaat zelf regelmatig in gesprek met de leerlingen. Zo worden de vorderingen op school besproken en is er aandacht voor het persoonlijk welbevinden. Zit je lekker in je vel, dan gaat het schoolwerk ook beter! 

Aandacht voor leerlingen die gerichte zorg nodig hebben:

  • Er is remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
  • De cursus zelfvertrouwen helpt een leerling om zich persoonlijk beter te manifesteren. 
  • Het interne zorgteam biedt individuele ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen.