Menu

Wie is wie?


Dhr. A Vreugde, teamleider onderbouw vmbo BK
vre@reynaert.nl 

Mevr. C. De Baer, teamleider onderbouw vmbo-t/havo/vwo
bae@reynaert.nl

Mevr. I. van Pamelen-Verwilghen, coördinator onderbouw vmbo-t/havo/vwo
pml@reynaert.nl

Mevr. H. Navarro, zorgcoördinator
nav@reynaert.nl

Mevr. L. Nobus, maatschappelijk werk
nbs@reynaert.nl