Menu

Brugklas

500_brugklas.jpg

Het is best een hele stap, van de basisschool naar de brugklas. Daarom doen we er alles aan om die stap vlot te laten verlopen. Als brugklasser krijg je hier extra aandacht en er is altijd iemand die naar je luistert als dat nodig is. We hopen dat onze nieuwe leerlingen zich op school snel thuis voelen. 

De brugklassers vmbo, vmbo-t/havo en havo/vwo zitten op de locatie Zoutestraat. De brugklasleerlingen vmbo met leerwegondersteuning (de TOM-klassen) volgen hun lessen op de locatie Gildenstraat.

De lessen beginnen om 09.00 uur zodat iedereen tijdig op school kan zijn; te voet, met de fiets of met de bus. Voor brugklassers eindigt het laatste lesuur om 15.40 uur. Beide schoollocaties hebben een bushalte op loopafstand en een fietsenstalling met camerabewaking.

We werken allemaal mee aan orde en netheid. Alle leerlingen hebben één week per jaar corvee in de kantine en één keer per jaar trekt de klas er met de mentor op uit om het terrein rond de school op te ruimen.

Tussen de lessen en in de pauzes is er toezicht zodat de kinderen het schoolterrein niet verlaten. Als een docent plotseling afwezig is wordt er voor opvang gezorgd. Mocht uw kind op school ziek worden, dan nemen wij contact met u op. Bij terugkomst/betermelding geven wij de leerling een kleine traktatie.

Extra aandacht

We hebben op school voorzieningen voor diegenen die extra aandacht nodig hebben zoals kinderen met dyslexie of faalangst. 

Thuisgevoel

Op een grote nieuwe school komt er veel op je af. Nieuwe leerlingen, docenten, lokalen, afspraken... We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat elk kind zich hier snel thuis voelt en z'n weg vindt.

De mentor

De mentor is voor de ouders/verzorgers dé contactpersoon. Hij/zij volgt de ontwikkeling van de leerling. Dankzij Magister, ons leerlingvolgsysteem, kan men thuis de resultaten op de voet volgen. We willen onze leerlingen graag goed leren kennen. Dus naast het contact met het kind overleggen mentoren wekelijks onderling. Bovendien onderhouden we goede contacten met de afleverende basisscholen. We proberen oog te hebben voor alle kinderen en het beste in elke brugklasser naar boven te halen. Soms blijkt dat een leerling niet op het goede niveau is gestart; dan zoeken we tussentijds - samen met de leerling en de ouders naar de beste oplossing, een niveau hoger of lager!