Menu

WIS Collect


Het Reynaertcollege gebruikt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage, meerdaagse schoolreizen etc. WIS Collect, een online facturatie- en betaaldienst waarmee onderwijsinstellingen de facturatie van schoolkosten kunnen afhandelen. Zie de onderstaande bijlage voor meer informatie.