Menu

Schoolveiligheidsplan


De scholen van VO Zeeuws Vlaanderen werken aan een zo veilig mogelijke omgeving voor hun leerlingen, medewerkers en overige bertrokkenen; veilig in zowel fysieke als sociale zin. Daarvoor hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt, zijn er voorzieningen getroffen en heeft veiligheid binnen de organisatie de volle aandacht.

Momenteel wordt er gewerkt aan het actualiseren van dit schoolveiligheidsplan.
Zodra dit is afgerond zal het schoolveiligheidsplan op de site worden geplaatst.