Menu

Schoolplan


600_schoolplan_2012-2016.jpg

Enige tijd geleden werd tijdens een plenaire bijeenkomst het Reynaertcollege omschreven als een prachtige zeewaardige olietanker, met een waardevolle lading en een kundige bemanning. Wat echter ontbrak was een duidelijk vaarplan dat bij ieder bemanningslid bekend was: wat was ook al weer onze thuishaven en waar gaan we eigenlijk naar toe? Die bestemming wordt natuurlijk deels bepaald door de omgeving met haar regels, afspraken en verwachtingen, maar uiteraard grotendeels door ons zelf.


Er is het afgelopen jaar daarom veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen en schrijven van ons schoolplan 2012-2016 en nu ligt er een „vaarplan‟ dat kaders stelt en richting geeft. Met het schrijven van dit schoolplan hebben we gezamenlijk stilgestaan bij ons onderwijs aan onze leerlingen; doelen, wensen en zelfs ambities, maar ook problemen, knelpunten en (soms dreigende) ontwikkelingen. Rode draad daarin is niet alleen de blijvende aandacht voor onderwijskwaliteit, maar zeker ook de aandacht voor de (individuele) mens: niet gericht op wat de leerling of medewerker moet hebben, maar wie die persoon is en wil en kan zijn. De komende jaren zullen veel vergen van de organisatie als geheel en het zal een hele opgave zijn om enerzijds de kwaliteiten te behouden en anderzijds noodzakelijke of gewenste verbeteringen te doen plaatsvinden. We hopen dat dit schoolplan ons helpt om in veranderende zeeën op koers te blijven en dat we geen schoolplan hebben, maar dat dit schoolplan van ons zal zijn.


Klik op de onderstaande link om het schoolplan 2012-2016 te openen.