Menu

Schoolplan

300_titanium.jpg

Ti


Een schoolplan geeft richting aan de wijze waarop leerlingen in brede zin worden gevormd. Onze leerlingen willen wij in een veranderende schoolomgeving vormen tot zelfbewuste jong volwassenen. De insteek van het huidige schoolplan, genaamd Titanium, is om op basis van zogenaamde kwaliteiten vorm te geven aan het onderwijsaanbod van het Reynaertcollege. Denk hierbij aan (verder te ontwikkelen) kwaliteiten die gelden voor leerlingen, docenten en verdere medewerkers binnen de school. Op het Reynaertcollege zetten we er ons onverminderd voor in om onze leerlingen onderwijs te bieden dat voldoet aan de eisen en ambities die in dit schoolplan verwoord zijn. Onderwijs dat kwalitatief sterk is, dat bestand is tegen bedreigende regionale ontwikkelingen en daarmee duurzaam is. Het metaal Titanium heeft vergelijkbare kenmerken en de bijbehorende afkorting, Ti,  vormt daarom de titel van dit schoolplan 2017-2021.

Klik op de onderstaande link om het schoolplan dan wel het onderwijsplan 2017-2021 te openen.