Menu

Schoolleiding


De algehele leiding van de school is in handen van het College van Bestuur (dhr. P.J. de Witte).

Het College van Bestuur vormt samen met de twee sectordirecteuren het managementteam van het Reynaertcollege. De sectordirecteuren zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen hun sectoren. De sectordirecteuren zijn: dhr. E.A.M.J. van Driessche (VMBO) en dhr. drs. P.G.N.M. Winters (HAVO/VWO). Tevens nemen de manager HRM (mevr. drs. P.K.J. Steijaert) en de manager Bedrijfsvoering & control (mevr. V.E.T. Poppe MBA) deel aan de vergaderingen van het managementteam.

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun afdelingen en daarmee rechtstreeks aanspreekpunt voor leerlingen, medewerkers en ouders. De teamleiders zijn: dhr. A.A.J. Vreugde (VMBO Onderbouw), dhr. B.O.I. De Groot MSEN (VMBO Bovenbouw basis/kader), mevr. L.M.L. Deburchgraeve lic. (VMBO bovenbouw gemengd/theoretisch), mevr. E.J.M. Snijders (HAVO) en dhr. drs. ing. R. Weezenbeek (VWO). Goed om te weten dat de dagelijkse leiding van de brugklas in handen is van twee brugklascoördinatoren: mevr. C.R.C. De Baer en mevr. A.C.M. van Pamelen-Verwilghen.