Menu

Schoolleiding

De algehele leiding van de school is in handen van het College van Bestuur (dhr. P.J. de Witte).

Het College van Bestuur vormt samen met de twee sectordirecteuren het managementteam van het Reynaertcollege. De sectordirecteuren zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen hun sectoren. De sectordirecteuren zijn: dhr. E.A.M.J. van Driessche (VMBO) en dhr. drs. P.G.N.M. Winters (HAVO/VWO).

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun afdelingen en daarmee rechtstreeks aanspreekpunt voor leerlingen, medewerkers en ouders. De teamleiders zijn: dhr. A.A.J. Vreugde (VMBO Onderbouw en onderbouw HAVO/VWO), mevr. L.M.L. Deburchgraeve lic. (VMBO bovenbouw gemengd/theoretisch en basis/kader) en dhr. drs. ing. R. Weezenbeek (bovenbouw HAVO/VWO).

Goed om te weten dat de dagelijkse leiding van de onderbouw op de Zoutestraat in handen is van twee coördinatoren: mevr. C.R.C. De Baer en mevr. A.C.M. van Pamelen-Verwilghen. De heer M. Leijte ondersteunt als coördinator mevr. Deburchgraeve.

Op dit moment wordt de heer Vreugde tijdelijk vervangen in de VMBO onderbouw door mevrouw M. Kwast en in 2 en 3 HAVO/VWO door de heer G. Hageman. Mevrouw E. Wauters treedt tijdelijk op als coördinator in de onderbouw HAVO/VWO.