Menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel (zes leden), de leerlingen (drie leden) en de ouders (drie leden).
Het College van Bestuur legt advies- en instemmingsaanvragen (zie bevoegdheden MR) voor aan de medezeggenschapsraad. De MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken.
De PMR vergadert elke donderdag vanaf 15.00 uur in de conferentiekamer op locatie Zoutestraat. De voltallige MR vergadert op de onderstaande data.

Schooljaar 2019/2020:

  • 26 september 2019
  • 12 december 2019
  • 3 februari 2020
  • 6 april 2020
  • 23 juni 2020


De leden

Personeelsgeleding

 

Leerlinggeleding

 

Oudergeleding

---------------------------
Onderstaand treft u de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad en het convenant sponsoring.