Menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel (zes leden), de leerlingen (drie leden) en de ouders (drie leden).
Het College van Bestuurd legt advies- en instemmingsaanvragen (zie bevoegdheden MR) voor aan de medezeggenschapsraad. De MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken.
De PMR vergadert elke donderdag vanaf 15.00 uur in de conferentiekamer op locatie Zoutestraat. De voltalige MR vergadert op de onderstaande data.

Schooljaar 2017/2018:

  • 21 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 23 januari 2018
  • 22 maart 2018
  • 10 april 2018
  • 27 juni 2018


De leden

Personeelsgeleding

 

Leerlinggeleding

 

Oudergeleding

---------------------------
Onderstaand treft u de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad en het convenant sponsoring.