Menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel (zes leden), de leerlingen (drie leden) en de ouders (drie leden).
Het College van Bestuur legt advies- en instemmingsaanvragen (zie bevoegdheden MR) voor aan de medezeggenschapsraad. De MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken.
De PMR vergadert elke donderdag vanaf 15.00 uur in de conferentiekamer op locatie Zoutestraat. De voltallige MR vergadert op de onderstaande data.

Schooljaar 2020/2021:

  • 24 september 2020
  • 10 december 2020
  • 4 februari 2021
  • 25 maart 2021
  • 24 juni 2021


De leden

Personeelsgeleding

 

Leerlinggeleding

 

Oudergeleding

---------------------------

Onderstaand treft u de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad en het convenant sponsoring.