Menu

Inspectie

 


Toezicht op de school wordt gehouden door de Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl.

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).

Bisschoppelijk gedelegeerde vanuit het Bisdom Breda is mevr. M.J.J. Meul.